โรงเรียนจ่าอากาศ
ประกาศผลสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนจ่าอากาศ
 

  ประกาศผลสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561  
 
 
   
  ประกาศสถานที่สอบ และที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑